คน 8 ประเภทที่พี่ยุงเขาชอบกัด 8 types of people that mosquitoes love!

หน้านี้ยุงชมใครๆก็รู้ แต่ไม่ใช่ทุกคนนะจ๊ะที่พี่ยุงเขาชอบ เห็นอย่างงี้เขาก็ช่างเลือกไม่ใช่เล่นๆ Trust me! Mosquitoes during the rainy season in Thailand is utter nonsense. If you are these types of people then be alert for dengue fever at all time! 🤒

Advertisements